• Centrinės Amerikos universitetas. Wikipedia.org nuotr.

Nikaragvos režimas uždraudė jėzuitų veiklą ir konfiskavo jėzuitų universitetą

Parengta pagal Vatican News, 2023-08-24 ir Vatican News, 2023-08-18

Nikaragvos režimas rugpjūčio 23 d. dekretu uždraudė jėzuitų veiklą šalyje ir nurodė konfiskuoti visą jų nuosavybę. Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija, kuriai priklauso Nikaragvos jėzuitai, paskelbė griežtą protestą. Rugpjūčio 15 d. patvirtinta žinia ir apie 1960 metais įsteigto ir Nikaragvos sostinėje Managvoje veikusio jėzuitų Centrinės Amerikos universiteto (UCA) konfiskavimą.

Nikaragvos vyriausybė 2023 m. rugpjūčio 23 d. paskelbtu dekretu atėmė iš Jėzaus Draugijos juridinio asmens statusą ir nurodė generalinei prokuratūrai perimti visą jėzuitų turtą.

Jėzuitų paskelbtame pareiškime sakoma, kad šis sprendimas priimtas pažeidžiant teisingumą ir administracines procedūras. Kaip ir daugumoje iš daugiau nei trijų tūkstančių nuo 2018 m. režimo įvykdytų juridinio asmens statuso panaikinimo atvejų, jėzuitams nebuvo suteikta galimybė teisėtai apsiginti, be to, nebuvo nešališkos teisminės instancijos, galinčios įvertinti ir sustabdyti šį visiškai nepagrįstą ir savavališką piktnaudžiavimą valdžia.

Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija smerkia agresiją prieš Nikaragvos jėzuitus. Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų grupė žmogaus teisių padėčiai Nikaragvoje tirti sistemingas represijas yra įvertinusi kaip nusikaltimus žmoniškumui. Agresija prieš jėzuitus patvirtina, kad Nikaragvoje siekiama visiškai įtvirtinti totalitarinį režimą.

Centrinės Amerikos jėzuitų provincija savo pareiškime reikalauja nutraukti represijas, gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, gerbti jėzuitų ir visų asmenų, kurie jėzuitams talkina ir su kuriais jėzuitai bendradarbiauja, laisvę ir neliečiamybę.

Provincija reiškia solidarumą tūkstančiams žmonių, nukentėjusių nuo Nikaragvos režimo ir laukiančių teisingumo ir žalos, patirtos dėl dabartinės Nikaragvos vyriausybės, atlyginimo. Jėzuitai dėkoja už daugybę paramos ir solidarumo pareiškimų, kurių jie sulaukė pastarosiomis dienomis.

Rugpjūčio 15 d. patvirtinta žinia ir apie 1960 m. įsteigto ir Nikaragvos sostinėje Managvoje veikusio jėzuitų Centrinės Amerikos universiteto (UCA) konfiskavimą. Teismo laišku buvo pranešta, kad Nikaragvos valstybės naudai areštuojami visa universiteto nuosavybė ir sąskaitos. Ženklas, kad tam rengiamasi, buvo visų universiteto sąskaitų užšaldymas rugpjūčio 9 dieną. Kadangi tai padaryta be jokio įspėjimo, iš pradžių netgi įtarta programišių ataka ar techninis nesklandumas.

Įvairūs apžvalgininkai sutarė, kad modernus jėzuitų universitetas, turėjęs apie 5 tūkst studentų, pusšešto šimto dėstytojų, aukšto lygio tyrimų centrus, puikią biblioteką, buvo paskutinis nepriklausomas akademinis ir kritinio mąstymo centras Nikaragvoje. Pasak jų, režimas niekada neatleido už tai, kad 2018 metais universitetas priėmė, o jo vadovybė užtarė studentus ir kitus jaunuolius, dalyvavusius dideliuose pilietiniuose protestuose.

Per pastaruosius 24 mėnesius Danielio Ortegos režimas, kuriam teisėsauga visiškai pavaldi, uždarė kone 30 privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų ir universitetų, pateikus išgalvotus kaltinimus pinigų plovimu, melagienų skleidimu, terorizmo rėmimu ir finansavimu. Daug akademikų, įskaitant vadovavusius universitetams, buvo ištremti. 2022 metais tuometinis Centrinės Amerikos universiteto rektorius jėzuitas José Idiáquezas buvo paprasčiausiai neįleistas į šalį, kai bandė sugrįžti iš kelionės užsienyje. Daug akademikų išvyko patys, nes pilietinis protestas dažnai reiškia represijas. Galima prisiminti Matagalpos vyskupo Rolando Alvarezo nuteisimą kone 30 metų kalėjimo.  

Per pastaruosius dvejus trejus metus Nikaragvoje uždaryta tūkstančiai asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų, tarp jų parapijų karitatyvinės draugijos ir interneto svetainės. 

Teisingumo teismuose neverta tikėtis, žinant, kad prieš keletą dienų generaline prokurore perrinkta ilgametė režimo bendražygė Ana Julia Guido, kuriai JAV 2020 metais paskelbė sankcijas už politinių bylų fabrikavimą.

Tiems universitetams, kuriems leista veikti, vadovauja režimo paskirti ir jam lojalūs vadovai. Kai kuriems universitetams leista veikti visiškai pakeitus vadovybę ir profesūrą: ko gero, taip planuojama pasielgti ir su jėzuitų universitetu Managvoje. Rugpjūčio 17 dieną pranešta, kad Nikaragvos universitetų taryba patvirtino naują „Casimiro Sotelo“ universiteto pavadinimą ir paskyrė vadovybę, kuri pasirūpins teisingų vertybių, kitaip tariant, diktatūrai lojalaus ugdymo, užtikrinimu.

Centrinės Amerikos universiteto Managvoje pasisavinimą pasmerkė Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis Arturo Sosa, SJ.

„Mes žinome, kad visi kaltinimai Centrinės Amerikos universitetui yra visiškai neteisingi ir nepagrįsti. Be to, iš jo buvo atimta teisė gintis. Sąžiningas teismo procesas, nešališkas teisingumas atskleistų tiesą apie sąmokslą, kurį vyriausybė vykdo prieš Centrinės Amerikos universitetą, prieš daugelį kitų Katalikų Bažnyčios iniciatyvų ir prieš tūkstančius pilietinės visuomenės institucijų“, – rugpjūčio 17 dienos komunikate rašo jėzuitų generalinis vyresnysis.

Jėzuitų universiteto konfiskavimą ir kitas represijas rugpjūčio 17-ąją taip pat pasmerkė JTO generalinis sekretorius António Guterresas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×