• Silvijos Knezekytės nuotr.

Kardinolo S. Tamkevičiaus, SJ, jubiliejiniame gimtadienyje – padėka Viešpačiui ir žmonėms

Lapkričio 7-ąją kardinolas Sigitas Tamkevičius, SJ, drauge su arkivyskupijos ganytojais, artimiausiais bendradarbiais ir arkikatedros bendruomene dėkojo Viešpačiui už 85-erius gyvenimo metus. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Padėkos Dievui laiku už jubiliejinius kardinolo Sigito Tamkevičiaus, SJ, gyvenimo metus lapkričio 5-osios sekmadienį kardinolo pasveikinti buvo atvykę Lietuvos vyskupai. O lapkričio 7-ąją, savo gimimo dieną, kardinolas šventė su arkivyskupijos ganytojais, kunigais, diakonais, sesėmis vienuolėmis, institucijų, organizacijų darbuotojais, arkikatedros bendruomene, su artimiausiais bendradarbiais – su tais, su kuriais arčiausiai kasdien tebesidalija tikėjimu, liudijimu ir tėviška širdimi.

Lapkričio 7-osios vidudienį ganytoją pasveikino kurijos bendradarbiai, ta proga susirinkę į maldą kurijos koplyčioje. Vakare kardinolas su broliais vyskupais ir kunigais, patarnaujančiais diakonais Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovavo Padėkos Eucharistijai, o joje kvietė dėkoti Dievui labiausiai už tas dovanas, kurių kiekvienas yra gavęs iš Jo rankų.

Ši Eucharistija buvo tiesiogiai transliuojama internetu negalėjusiems tą vakarą apsilankyti arkikatedroje ir švęsti kartu. Transliacija, o su ja ir šventės džiaugsmas, pasiekė ne tik kauniečius, bet ir kitų miestų gyventojus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×