• Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ su Beriso, Argentinos, lietuvių vaikais. Asmeninio archyvo nuotr.

Arkivysk. L. Virbalas, SJ, Lotynų Amerikoje: gražu ir jaudina matant tokią meilę Lietuvai

Autorius:

Lionginas Virbalas, SJ, įstojo į Jėzaus Draugiją 1989 m., kunigu įšventintas 1991 m. Dirbo Kauno šv. Pranciškaus Ksavero ir Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčių rektoriumi. 2010–2013 m. vadovavo Popiežiškajai Rusų kolegijai Romoje. 2013 m. paskirtas į Panevėžį ir įšventintas vyskupu, nuo 2015 m. Kauno arkivyskupas, nuo 2019 m. emeritas. Koordinuoja Šiluvos Mergelės Marijos piligriminės šventovės vystymo projektus ir veiklą. 2023 m. sausio 26 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai.

Naujienlaiškis