• Arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, su San Paulo lietuviais buvusiose Šv. Kazimiero misijos patalpose. Asmeninio archyvo nuotr.

Arkivysk. L. Virbalas, SJ, apie Brazilijos lietuvius: kaip spindi jų akys!

Autorius:

Lionginas Virbalas, SJ, įstojo į Jėzaus Draugiją 1989 m., kunigu įšventintas 1991 m. Dirbo Kauno šv. Pranciškaus Ksavero ir Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčių rektoriumi. 2010–2013 m. vadovavo Popiežiškajai Rusų kolegijai Romoje. 2013 m. paskirtas į Panevėžį ir įšventintas vyskupu, nuo 2015 m. Kauno arkivyskupas, nuo 2019 m. emeritas. Koordinuoja Šiluvos Mergelės Marijos piligriminės šventovės vystymo projektus ir veiklą. 2023 m. sausio 26 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×