Apsauga nuo seksualinio išnaudojimo: tapti jautresniems

Centrinės Europos jėzuitų provincijoje įvesta nauja pareigybė – įgaliotinis prevencijai. Jis atsakingas už prevencines priemones, skirtas apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Šias pareigas eina Miuncheno aukštosios jėzuitų filosofijos mokyklos socialinės filosofijos daktaras Frankas Beyersdörferis – pasaulietis, vedęs, dviejų sūnų tėvas, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narys, vedantis ugdymo kursus rekolekcijų vadovams ir dvasiniams palydėtojams. Jis sutiko atsakyti į keletą klausimų ir Lietuvos skaitytojams išsamiau pristatyti šias savo pareigas, kurios yra naujos ne tik Jėzaus Draugijoje, bet ir visoje Bažnyčioje.

P. Beyersdörferi, gal galėtumėte papasakoti, kaip buvote paskirtas Centrinės Europos jėzuitų provincijos įgaliotiniu prevencijai?

Viename Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės tarybos susitikime su tuometiniu Vokietijos jėzuitų provincijolu t. Johannesu Siebneriu kalba pasisuko apie prevenciją. Po poros dienų jis paskambino ir paklausė, ar sutikčiau imtis šio darbo Jėzaus Draugijoje. Taip viskas ir prasidėjo! Aš apsidžiaugiau šiuo pasiūlymu, kuris man reiškė abipusį pasitikėjimą. Vėliau dar porą kartų rimtai pasikalbėjome, po to t. Siebneris rimtai susirgo ir 2020 m. liepos mėnesį mirė. Jo pareigas perėmęs kitas provincijolas palaikė šią idėją, o šių metų pavasarį įkūrus Centrinės Europos jėzuitų provinciją, buvo tinkamas laikas imtis jos įgyvendinimo.

Įgaliotinio prevencijai pareigybė Centrinės Europos jėzuitų provincijoje yra nauja. Kokios bus jūsų svarbiausios užduotys ir pirmieji žingsniai?

Jau sulig pirmaisiais žingsniais turiu darbo į valias. Provincijos vadovybės prašymu šiuo metu apklausiu visas jėzuitų bendruomenes. Pirmiausia kreipiuosi į bendruomenių vyresniuosius ir prašau informacijos, ar jėzuitai yra baigę prevencijos mokymus ir ar institucijose, kuriose jie dirba, yra parengta apsaugos koncepcija (angl. safeguarding concept). Man svarbu žinoti, kaip jie vertina mokymus, ar turi tam tikrų pageidavimų ir pasiūlymų. Be to, kreipiuosi ir į jėzuitiškų institucijų vadovus, teiraudamasis, ar institucija turi parengusi apsaugos koncepciją ir ar bendradarbiai yra baigę prevencijos mokymus arba juose reguliariai dalyvauja. Taigi, ar vyksta pradiniai ir tęstiniai mokymai. Kai kurios jėzuitų institucijos, ypač mokyklos, taip pat ir jėzuitų bendruomenės jau yra labai nemažai nuveikusios, kai kurios dabar imasi veiksmų.

Man svarbu paskatinti bendradarbiavimą tarp institucijų ir jėzuitų. Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa savo 2021 m. gegužės 13 d. laiške jėzuitams pareiškė norą, kad iki Šv. Ignaco metų pabaigos visos jėzuitiškos institucijos ir bendruomenės būtų parengusios apsaugos koncepcijas.

Kitas mano žingsnis bus susipažinti su Centrinės Europos jėzuitų provincijai priklausančių šešių šalių vietos Bažnyčios apsaugos procedūromis bei teisės normomis ir pristatyti jas provincijolui t. Bernhardui Bürgleriui. Tai svarbu, nes, nors esame viena provincija, vietos Bažnyčios turi savo teisės normas, į kurias reikia atsižvelgti – pradedant prevencija ir baigiant procedūromis, susidūrus su seksualinio išnaudojimo atvejais.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×