Nepilnamečių apsauga

2004 m., ypač 2010 m., į viešumą iškilo kaltinimų jėzuitams dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo.
Mes pripažįstame, kad jėzuitai nepakankamai vykdė savo užduotį – rūpintis jiems pavestų nepilnamečių dvasiniu ir fiziniu saugumu – ir dėl to labai gailimės.
Taip pat apgailestaujame ir dėl suaugusiųjų, patyrusių skriaudą. Nukentėjusiųjų prašome atleidimo dėl jų iškentėtos skriaudos ir padarytų žaizdų, bei dėl nenoro matyti ir girdėti, dėl to, kad nebuvo paisoma nukentėjusiųjų pasakojimų ar pranešimų arba, puikiai žinant kitaip, buvo neigiama seksualizuotos prievartos mažamečiams arba pažeidžiamiems pilnamečiams galimybė.
Jėzaus Draugija prisiima atsakomybę, ypač dėl prevencijos ir elgsenos kilus įtarimams šiandien.

Rezultatai: 1-6 / 6
Nėra nuotraukos

T. H. Zollneris, SJ,…

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija paskelbė, kad iš jos narių atsistatydino vokietis…

Nėra nuotraukos

Prievartos tema: jau gana? …

Kanadoje popiežius prašė čiabuvių genčių atstovų atleisti Bažnyčiai už padarytas skriaudas…

Nėra nuotraukos

Kaip išsaugoti išpažinties…

T. Hansas Zollneris, SJ svarsto: ar kunigas, per išpažintį sužinojęs apie nepilnamečio seksualinį…

Nėra nuotraukos

Apsauga nuo seksualinio…

Įgaliotinis prevencijai Frankas Beyersdörferis atsakingas už provincijos prevencines priemones,…

Nėra nuotraukos

„Indėlis didinant pasitikėjimą…

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, spalį lankydamasi Romoje, susitiko ir su t. Hansu Zollneriu, SJ,…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×