Vaikų apsauga

Nuo 2004 m., o ypač nuo 2010 m., į viešumą iškilo kaltinimai jėzuitams dėl vaikų ir paauglių seksualinio išnaudojimo, seksualinio priekabiavimo ir tvirkinimo.
Mes pripažįstame, kad jėzuitai nepakankamai vykdė savo užduotį – rūpintis jiems pavestų vaikų ir paauglių dvasiniu ir fiziniu saugumu – ir dėl to labai gailimės.
Taip pat gailimės ir dėl suaugusiųjų, patyrusių skriaudą. Nukentėjusiųjų prašome atleidimo dėl jų iškentėtos skriaudos ir padarytų žaizdų, bei dėl nenoro matyti ir girdėti, dėl to, kad nebuvo paisoma nukentėjusiųjų pasakojimų ar pranešimų arba, puikiai žinant kitaip, buvo neigiama seksualizuotos prievartos mažamečiams arba pilnamečiams globotiniams galimybė.
Jėzaus Draugija prisiima savo tęstinę atsakomybę, ypač dėl prevencijos ir elgsenos su kylančiais įtarimais šiandien. Mūsų tikslas yra kurti situacijas, kuriose būtų įmanomas susitaikymas.

Rezultatai: 1-4 / 4
Nėra nuotraukos

Prievartos tema: jau gana? …

Kanadoje popiežius prašė čiabuvių genčių atstovų atleisti Bažnyčiai už padarytas skriaudas…

Nėra nuotraukos

Kaip išsaugoti išpažinties…

T. Hansas Zollneris, SJ svarsto: ar kunigas, per išpažintį sužinojęs apie nepilnamečio seksualinį…

Nėra nuotraukos

Apsauga nuo seksualinio…

Įgaliotinis prevencijai Frankas Beyersdörferis atsakingas už provincijos prevencines priemones,…

Nėra nuotraukos

„Indėlis didinant pasitikėjimą…

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, spalį lankydamasi Romoje, susitiko ir su t. Hansu Zollneriu, SJ,…

Naujienlaiškis