• Telšių vyskupijos kurijos nuotr.
1 / 3

Vyskupo Jono Borutos, SJ, mirties metinių minėjimas

Telšių vyskupijos kurijos informacija

2023 m. gruodžio 17 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje buvo meldžiamasi už prieš metus mirusį Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ (1944–1982–1997–2022), kuris pasirinko būti palaidotas Žemaičių Kalvarijos parapijos kapinėse šalia kitų kunigų.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, OFM, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei kiti dvasininkai.

Pamaldų pradžioje Telšių vyskupas Algirdas priminė, kad švenčiamas adventinio džiaugsmo sekmadienis ir sakė: „Kaip šiandien liturgija kviečia mus džiaugtis Viešpatyje, taip mes ir tikime, kad tikras ir tvarus džiaugsmas įmanomas tik su Viešpačiu ir Viešpatyje. Prieš metus Viešpats pasišaukė vyskupą Joną Borutą, tad šventų Mišių aukoje dėkokime už jo tarnystę ir melskime Viešpatį suteikti jam amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę“.

Homilijoje vyskupas Linas, ketverius metus buvęs vyskupo J. Borutos pagalbininku, kalbėjo ne tik apie iš tikėjimo kylantį džiaugsmą, bet ir pasidalijo asmeniniais prisiminimais apie vyskupą Joną ir apie tai, kas jam kėlė džiaugsmą. Vyskupo akys džiaugsmu spindėdavo tuomet, kai jis kalbėdavo apie fiziką, apie Bažnyčios istoriją, apie mūsų tautos ir valstybės istoriją, tačiau virš viso buvo siekis, kad tauta pažintų Kristų ir juo sektų. Vyskupas J. Boruta gėrėdavosi šeimomis, kurios eidavo Kalvarijos kalnus, todėl pop. Benediktui XVI pasiūlė suteikti Žemaičių Kalvarijos maloningajam Mergelės Marijos paveikslui Krikščioniškųjų šeimų Karalienės titulą.

Po šv. Mišių jautrų prisiminimo žodį tarė LR seimo narys Jonas Varkalys, priminęs vyskupo J. Borutos palaikomą idėją, kad Kalvarijos koplyčios turėtų savo globėjus. Iš bazilikos žmonės patraukė į kapines prie vysk. J. Borutos kapo. Vysk. Algirdas pristatė kapo paminklo idėją ir vadovavo maldai. Pasimeldus ir pagiedojus giesmes bendrystė tęsėsi vienuolyno menėse.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×