• Leono Nekrašo nuotr.
  • Telšių vyskupijos kurijos nuotr.
  • Leono Nekrašo nuotr.
1 / 9

Vysk. Jono Algimanto Borutos, SJ, laidotuvės

2022 m. gruodžio 19 d. pas Viešpatį iškeliavęs Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta, SJ, gruodžio 20 d. buvo pašarvotas Telšių katedroje. Vakaro šv. Mišioms vadovavo ir prisiminimais apie ganytoją pasidalijo ilgametis vyskupo bendradarbis prel. Juozas Šiurys. Po Mišių Kalnus giedojo Telšių šv. Antano parapijos tikintieji.

Gruodžio 21 d. tikintieji galėjo visą dieną lankyti ir melstis prie mirusio ganytojo, o vakare šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, ir būrelis kunigų. Pamokslo metu arkivysk. Lionginas pasidalijo savo prisiminimais apie vysk. J. Borutą, atskleisdamas jo veiklą sunkiomis pogrindžio sąlygomis. Gan jautriai nuskambėjo arkivyskupo cituotas prieškalėdinis laiškas, kurį J. Boruta jam atsiuntė 1981 metais, kuomet Lionginas buvo sovietinėje armijoje. J. Borutos rašyti laiškai stiprino jaunuolį ir ruošė svarbiems apsisprendimams. Po šv. Mišių Kalnų giedojimui vadovavo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos giesmininkai.

Naujienlaiškis