• Partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio laidotuvės. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
  • T. Gintaro Vitkaus, SJ, homilija. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
  • Iškilmingas atsisveikinimas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
  • Šv. Mišios Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
  • Šv. Mišios Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
  • Atsisveikinimas Antakalnio kapinėse. Luko Bartkaus / LRT nuotr.
1 / 6

Vilniuje iškilmingai atsisveikinta su legendiniu Lietuvos partizanu Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu

LRT.lt

Šeštadienį Antakalnio kapinėse iškilmingai perlaidoti partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio, t. Gintaro Vitkaus, SJ, senelio, palaikai. Pernai Druskininkų savivaldybėje, Leipalingyje, rasti partizano J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikai spalio 20 d. buvo pašarvoti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, o spalio 21 d. vienas garsiausių šalies partizanų palydėtas į Antakalnio kapines.

„Šiandien – ne liūdesio diena, o džiaugsmo diena mūsų šeimoms, kad po tiek metų, po nesėkmingų mūsų ieškojimų jo palaikų, buvome praradę viltį surasti jo palaikus.

Aukodamas šv. Mišias arkivyskupas Kęstutis Kėvalas J. Vitkų-Kazimieraitį vadino Tėvynės didvyriu.

„Jis laikomas partizanų idealu. Jis įgijo meilę, pagarbą visų partizanų ir jų vadų, turėjo didelę įtaką, buvo išsižadėjęs asmeniškos gerovės, be galo pasišventęs (laisvės kovų) sąjūdžio reikalams, nepaprastai darbštus, teisingas, kantrus, blaivus ir labai religingas žmogus“, – kalbėjo arkivyskupas.

Homilijoje partizano vaikaitis kunigas Gintaras Vitkus teigė, kad nepaisant tragiško likimo, senelis buvo pasiekęs gyvenimo pilnatvę.

„Po 77 metų laidojame žmogų, pulkininką, partizaninio karo organizatorių, partizaną Juozą Vitkų-Kazimieraitį, kuriam teisėtai galime skirti didvyrio vardą, pripažinti, kad jis visais svarbiausiais gyvenimo aspektais pasiekė pilnatvę – kaip žmogus, kaip vyras“, – kalbėjo G. Vitkus.

Anot jo, šis žmogus, kurį partizanai vadino tėvu, rūpinosi tėvynės ateitimi kaip politikas, o deklaracijoje suformavo partizaninės kovos tikslą – nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, kai jam buvo likę gyventi vos pora mėnesių.

G. Vitkus teigė, kad žvelgiant į geopolitinę situaciją panašu, jog istorija nori kartotis, tačiau pabrėžė, kad J. Vitkaus-Kazimieraičio idealai gyvi.

Teisingumo diena

Laidotuvėse dalyvavusi premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad valstybės istorijoje išaušo teisingumo diena, kurios meldė pats J. Vitkus-Kazimieraitis, o šaliai yra garbė oriai palydėti į amžino poilsio vietą aukščiausio rango karininką.

„Nors čia teisingumas laimėjo, deja, mes dar meldžiame ir uoliai siekiame jo šiandieninėje Ukrainoje ir kitur. Juozas Vitkus-Kazimieraitis, kuris prisiekė savo gyvybe Lietuvai, ištikimai ją gynė, oriai kovojo, tikėdamas telkė ginklo brolius, kartu su Adolfu Ramanausku-Vanagu buvo mūsų pasipriešinimo alfa ir omega. Šiandieninėje mūsų kovoje už teisingumą – jie yra visuomenės įkvėpimo ir vilties šaltinis“, – sakė premjerė.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×