• T. Thomas Hollweck, SJ / Christian Ender nuotr.

T. Thomas Hollweck, SJ, paskirtas naujuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu

Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, paskyrė t. Thomą Hollwecką, SJ, (56 metų) naujuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu. Šias pareigas t. Hollweckas perims iš dabartinio provincijolo t. Bernhardo Bürglerio, SJ, 2024 m. liepos 31 d.

T. Bürgleris dėkoja generaliniam vyresniajam t. Sosai už šį sprendimą ir džiaugiasi, kad t. Hollweckas „vadovaus mūsų jaunai provincijai“. T. Bürgleris teigia: „Priimant sprendimą dėl provincijolo kandidatūros dalyvavo visi bendrabroliai. Visais patariamaisiais lygmenimis t. Hollweckui buvo parodytas pasitikėjimas ir pasirengimas drauge vykdyti bendrą misiją. Pastaraisiais metais padėję ir sutvirtinę mūsų provincijos pamatus, dabar sutelksime savo dėmesį į tai, kad ir toliau būtų gyvybinga mūsų apaštališkoji misija. T. Hollwecko patirtis akademinėje sielovadoje ir naujokyne pravers teikiant naujus impulsus.“

T. Thomas Hollweckas yra kilęs iš Vokietijos. Prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją 1992-aisiais, jis studijavo teologiją Eichšteto kunigų seminarijoje ir Romoje. Baigęs jėzuitų naujokyną darbavosi akademinėje sielovadoje Miunchene, vėliau tęsė dvasinės teologijos studijas Madride. 1998-aisiais grįžo į Miuncheną, o po kunigystės šventimų 1999-aisiais, vėl darbavosi universiteto kapelionu. 2003 m. paskirtas Vokietijos Krikščioniškosios gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentu. 2009 m. tapo Hamburgo arkivyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvu ir vienos iš jėzuitų bendruomenės vyresniuoju. 2010–2015 m. buvo Vokietijos jėzuitų provincijos konsultorius. 2015 m. paskirtas naujokų vadovu, atsakingu už Lietuvos-Latvijos, Austrijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Vengrijos provincijas. 2021 m. įsteigus Centrinės Europos jėzuitų provinciją, tapo naujosios provincijos naujokų vadovu ir delegatu, atsakingu už jaunimą ir pašaukimus.

Jėzuitų provincijolai paprastai skiriami šešeriems metams. Visi provincijos jėzuitai dalyvauja sprendimų priėmimo procese pagal daugiapakopę procedūrą. Ja remdamasis generalinis vyresnysis Romoje nusprendžia, kas taps naujuoju provincijolu.

Kol perims naująsias provincijolo pareigas 2024 m. liepos 31 d., t. Hollweckas liks atsakingas už naujokų ugdymą Insbruke (Austrijoje). 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×