Provincijolo t. Bernhardo Bürglerio, SJ, kalėdinis sveikinimas: „Dievo didybė slypi mažume“

Dievo atėjimą į pasaulį įsivaizduojame kitaip. Spontaniškai negalvojame apie kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Išganytojas visai kitoks – net visa angelų kariuomenė skelbia žmonėms žinią, kad šis kūdikis nėra tiesiog neturtingų žmonių vaikas – jis yra pasaulio Gelbėtojas.

Šv. Kalėdų žinia kviečia atpažinti Dievo veidą kūdikio veide. Dievo didybė slypi mažume.

Nuolat į save dėmesį patraukia ir žavi didieji, galingieji, įtakingieji, stiprieji...

Šv. Kalėdos apverčia įprastą tvarką. Šv. Kalėdos siekia nukreipti mūsų žvilgsnį į tariamai mažus ir nepastebimus dalykus. Tik Jame galime atrasti didybę ir prasmę. Taip, kaip anuomet piemenys kūdikio veide atpažino Dievą, apie kurio gimimą pasakojama šv. Kalėdų istorijoje, taip ir mes esame kviečiami nepamiršti mažųjų, neturtingųjų, alkstančiųjų ir trokštančiųjų, persekiojamųjų... ir juose atpažinti Dievo didybę.

Su šv. Kalėdom!

T. Bernhard Bürgler, SJ

Provincijolas

Autorius:

Bernhard Bürgler, SJ

T. Bernhard Bürgler, SJ, yra patyręs dvasingumo, rekolekcijų, meditacijos ir psichoanalizės ekspertas. 60 metų t. B. Bürgleris yra kilęs iš Lienco, Rytų Tirolio. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo teologiją Insbruke. Baigęs studijas, dirbo jėzuitų įsteigtuose Gryso rekolekcijų namuose, Vokietijoje. Keletą metų dėstė tikybą Austrijoje, 1991 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Po noviciato jis apsigynė teologijos disertaciją ir įgijo psichoterapeuto kvalifikaciją. Jo veiklos vietos Draugijoje buvo šios: dvasinis palydėtojas tarptautinėje kunigų kolegijoje Canisianum (Insbrukas), Gryso rekolekcijų namų vadovas (Vilhelmstalis), Kardinolo Königo dvasingumo centro dvasingumo ir rekolekcijų skyriaus vadovas (Viena). 2014 metais tapo Austrijos jėzuitų provincijolu. 2020 m. liepos 31 d. generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, jį paskyrė pirmuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu. Naujoji provincija nuo 2021 m. balandžio 27 d. jungia ankstesnes Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×