1 / 3

T. Arturo Sosos knyga – apie šv. Ignaco laisvės kelią

Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, pristatydamas knygą „En camino con Ignatio“ (liet. „Kelyje su Ignacu“), ignaciškąjį dvasingumą apibūdino kaip kelią į laisvę. Šv. Ignacas Lojola, kurio koja buvo sutrupinta prieš 500 metų vykusiame Pamplonos mūšyje, tapo piligrimu, parodžiusiu kelią į tikrąją laisvę. Jis pats išsilaisvino iš savo šeimos ir karališkųjų rūmų lūkesčių, o po atsivertimo, sužeistas gulėdamas lovoje, suprato, kokia yra laisvės esmė, – tai „meilė, atiduodanti gyvybę, kad kiti turėtų gyvenimą“.

Pristatydamas knygą, t. A. Sosa teigė, kad ilgai trunkantys suvaržymai dėl koronaviruso pandemijos vėl pažadino laisvės ilgesį. Ispaniškai parašytą knygą sudaro pokalbiai su Ispanijos žurnalistu Darìo Menoru; ji išversta į anglų, italų, lenkų, nyderlandų, portugalų, prancūzų, taip pat – arabų, tamilų ir vietnamiečių kalbas. Tai – praktinis leidinys, skirtas Šv. Ignaco metams, kurie prasidės 2021 m. gegužės 20 d., minint 500-ąsias jo sužeidimo Pamplonos mūšyje metines, ir baigsis 2022 m. liepos 31-ąją, šv. Ignaco liturginės šventės dieną.

„Mes, Jėzaus Draugija, siekiame atnaujinti savo įsipareigojimą eiti išsilaisvinimo keliu drauge su Bažnyčia bei daugybe kitų tikėjimų, kultūrų ir įvairiose vietose gyvenančių žmonių“, kalbėjo t. A. Sosa.

Jėzaus Draugija šioje kelionėje bendradarbiauja su kitais, vykdydama susitaikymo ir teisingumo misiją: „Mes keliaujame drauge su pasaulio atstumtaisiais, mus lydi jauni žmonės, jautriai reaguojantys į prastėjančią aplinką ir raginantys labiau rūpintis bendraisiais namais. Mes einame Dievo link ir rodome šį kelią per įžvalgą ir dvasines pratybas, kurias paveldėjome iš šv. Ignaco Lojolos.“

Jėzaus Draugijos generolas knygoje kalba ir apie aktualius iššūkius Katalikų Bažnyčiai bei savo santykį su popiežiumi Pranciškumi, kurio pontifikato neįmanoma atsieti nuo gilaus jėzuitiško ugdymo. „Su popiežiumi Pranciškumi mane sieja nuoširdus broliškas ryšys; jis nesikiša į Draugijos reikalus“, savo knygoje sako t. A. Sosa. Nei jis pats, nei Draugijos vadovybė nebando pasinaudoti tuo, kad Romos vyskupas yra jėzuitas. 2013 metais Bergoglio tapimas popiežiumi Draugijai buvo didelė staigmena: „Paskelbus, kad jis išrinktas popiežiumi, buvo neaišku, kaip toliau klostysis popiežiaus jėzuito santykis su Jėzaus Draugija.“ Pranciškus sušvelnino šią įtampą, pats paskambindamas tuometiniam generaliniam vyresniajam ir pakviesdamas susitikti. „Mums atrodo, kad Šventasis Tėvas jėzuitų kurijoje jaučiasi kaip namie. Čia jis būna bent kartą per metus – per šv. Ignaco šventę atvyksta drauge papietauti.“

 

Naujienlaiškis