• Vyskupų sinodo atidarymo šv. Mišios. Vivian Richard nuotr.

Sinodinė dinamika yra gyva jėga, kuri skatina mus judėti pirmyn. Ką skelbia popiežiaus spalio maldos intencija?

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Bernardinai.lt portale pristato popiežiaus spalio maldos intenciją. Toliau pateikiame sutrumpintą tekstą.

Spalio mėnesio intencija: „Melskimės už Bažnyčią, kad ji priimtų klausymąsi ir dialogą kaip gyvenimo stilių visais lygmenimis ir leistųsi Šventosios Dvasios vedama į pasaulio paribius.“

Popiežius, pristatydamas spalio mėnesio maldos intenciją, sako: „Misija yra Bažnyčios širdyje. O dar labiau, kai Bažnyčia keliauja Sinodo metu. Vien tik ši sinodinė dinamika neša į priekį jos misionieriškąjį pašaukimą, t. y. jos atsaką į Jėzaus įgaliojimą skelbti Evangeliją.“

Šventasis Tėvas, teigdamas, kad misija yra Bažnyčios širdyje, kalba apie Bažnyčios esmę ir tikslą. Bažnyčios misiją trumpai galima suprasti kaip jos kelionę dangaus link su Šventosios Dvasios jėga skelbiant Evangeliją žmonėms, kviečiant juos atsiversti, tikėti Viešpatį Jėzų ir gyventi pagal Jo tiesą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad skleistų Evangeliją. Jos tikslas yra perduoti Dievo žodį ir skatinti žmones Dievo meilei. Tokia misija gali būti suprantama kaip Bažnyčios esminė egzistavimo priežastis, todėl visada yra ir pareiga bei užduotis.

Bažnyčiai visada reikia keliauti toliau

Ši misija išgyvenama Bažnyčioje ypač per Sinodą. Sinodas yra Bažnyčios susirinkimas, kuriame dalyvauja jos vadovai ir nariai, kad diskutuotų, svarstytų, o labiausiai klausytų ir išgirstų apie esamą situaciją ir priimtų sprendimus dėl svarbių Bažnyčiai klausimų. Sinodas yra ypatingas laikotarpis, kai Bažnyčia intensyviai nagrinėja ir aptaria savo misiją bei ateities kryptis. Bendras dalinimasis leidžia mums geriau suprasti Dievo valią ir tinkamai atsakyti į jos iššūkius.

Sinodinė dinamika yra gyva jėga, kuri skatina mus judėti pirmyn. Ji yra kaip šaltinis, kuris atnaujina ir puoselėja mūsų pašaukimą skleisti Evangeliją, ypač per mūsų bendruomenes ir tarnystes pasaulyje. Sinodas skatina Bažnyčią ieškoti naujų kelių, kaip aktualiai plėtoti ir skleisti Evangelijos skelbimo būdus ir dvasią. Tai reiškia atsinaujinus skelbti Evangeliją ir gyventi ja, kad visos Bažnyčios veiklos turėtų būti išmintingai pagrįstos ir atviros laikmečio teisėtiems poreikiams.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×