Mindaugas Malinauskas, SJ

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 metais. 2002–2004 metais Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 metais įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 metais. Nuo 2012 metų sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 metais studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 metų – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas.

Naujienlaiškis