Mindaugas Malinauskas, SJ

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Taip jau nutiko, kad mes tapome ryškiai besikeičiančio Bažnyčios veido liudininkais. Dabar tikintieji lanko bažnyčią dėl kitokių motyvų, nei tai darė jų tėvai ir protėviai. Natūralu, kad klausiame,…

„Palydėdamas dar vieną brangų tėvą jėzuitą link dangiškojo Tėvo namų, kaskart nejučia klausi savęs, kaip geram jėzuitui derėtų pereiti šį – mirimo ir mirties – etapą“, svarsto t. Mindaugas Malinauskas, SJ.

„Įkvepiu ir priimu Tavo Dvasią, Tavo meilę, Tavo ramybę. Iškvepiu ir paleidžiu visą nerimą, baimes, visus sunkumus, savo trūkumus“, t. Mindaugas Malinauskas, SJ, primena, kas yra krikščioniškoji meditacija.

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, remdamasis Bažnyčios tėvų mintimis, „Bernardinai.lt“ dienraštyje žvelgia į trijų Rytų išminčių slėpinį.

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, dalijasi savo mintimis apie popiežiaus birželio mėnesio maldos intenciją.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×