Provincijolo sveikinimas 2022 m. šv. Kalėdų proga

Mieli jėzuitų bičiuliai ir bendrakeleiviai,

šv. Kalėdos – tai ne tik dieviškosios šviesos atėjimas į mūsų pasaulį per Jėzų Kristų.

Kiekvienais metais tai nauja proga vėl leistis į kelią: piemenims ir išminčiams, Šventajai Šeimai, Bažnyčiai, Draugijai ir kiekvienam iš mūsų.

Tai proga vėl savęs klausti: ar šią šviesą, kurią gavome, nešame kitiems?

Ar per mane daugiau šviesos atsiranda pasaulyje?

Prieš 500 metų per Kalėdas šv. Ignacas ėmė rengtis savo didžiajai piligriminei kelionei, kurią pradėjo 1523 m. pavasarį.

Iš šios kelionės kilo stipri paskata, kuri mus, jėzuitus, iki šiol įkvepia, skatina toliau veikti ir, nepaisant mūsų netobulumo, nešti Dievo šviesą tiems, kurie jos ieško.

Tai mes galime tik dėl Jūsų paramos, Jūsų atvirumo, Jūsų kritikos, Jūsų bičiulystės ir Jūsų maldos. Gera būti bendrakeleiviais. Už visa tai norime nuoširdžiai Jums padėkoti!

 

Palaimintų šv. Kalėdų ir prasmingų bei taikių Naujųjų Metų!

Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhard Bürgler, SJ

Autorius:

Bernhard Bürgler, SJ

T. Bernhard Bürgler, SJ, yra patyręs dvasingumo, rekolekcijų, meditacijos ir psichoanalizės ekspertas. 60 metų t. B. Bürgleris yra kilęs iš Lienco, Rytų Tirolio. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo teologiją Insbruke. Baigęs studijas, dirbo jėzuitų įsteigtuose Gryso rekolekcijų namuose, Vokietijoje. Keletą metų dėstė tikybą Austrijoje, 1991 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Po noviciato jis apsigynė teologijos disertaciją ir įgijo psichoterapeuto kvalifikaciją. Jo veiklos vietos Draugijoje buvo šios: dvasinis palydėtojas tarptautinėje kunigų kolegijoje Canisianum (Insbrukas), Gryso rekolekcijų namų vadovas (Vilhelmstalis), Kardinolo Königo dvasingumo centro dvasingumo ir rekolekcijų skyriaus vadovas (Viena). 2014 metais tapo Austrijos jėzuitų provincijolu. 2020 m. liepos 31 d. generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, jį paskyrė pirmuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu. Naujoji provincija nuo 2021 m. balandžio 27 d. jungia ankstesnes Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×