• Kun. Domingo Avellaneda Cabanillas, IVE, kun. Piotras Stroceńis, OFM Conv., kun. Aldonas Gudaitis, SJ.
  • Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos nariai. Kun. Algirdo Malakauskio, OFM, nuotraukos.
1 / 2

Lietuvos vyrų vienuolijas vienijančios organizacijos vadovas: reikia stiprinti tarpusavio bendrystę

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija (LVVVK) turi naują pirmininką. Juo išrinktas pranciškonas konventualas kun. Piotras Stroceńis, OFM Conv. Jis šiose pareigose pakeitė iki tol konferencijai vadovavusį pranciškoną kun. Algirdą Malakauskį, OFM.

Gruodžio 7 d. Vilniaus Bernardinų vienuolyne vykusio suvažiavimo metu vienuoliai nusprendė ir dėl naujos LVVVK tarybos: sekretoriumi perrinktas kun. Domingo Avellaneda Cabanillas, IVE, iš Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos, o iždininku tapo kun. Aldonas Gudaitis, SJ.

„Nesitikėjau, kad būsiu išrinktas. Pirmiausia esu labai dėkingas buvusiam pirmininkui ir visai Tarybai, kad taip uoliai dirbo ir daug padarė. Taip pat dėkoju Dievui, kad paskyrė man šias pareigas. Atrodo, Jis pasitiki manimi ir norėjo, kad būčiau išrinktas. Pasistengsiu tęsti visus darbus, kurie yra pradėti, taip pat įgyvendinti tai, ko norės Dievas. Noriu dirbti Jo garbei.

Man labai svarbu, kad mes, vyrų vienuolijos, ir toliau glaudžiai bendradarbiautume. Jau yra keletas minčių dėl galimo simpoziumo“, – „Bernardinams“ sako naujasis LVVVK pirmininkas t. Piotras Stroceńis.

Pasak Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) vyresniojo Lietuvoje, pirmasis darbas, kurio vyrų vienuolijos artimiausiu metu turėtų imtis – tai sinodinio kelio įgyvendinimas. „Kiekvienai bendruomenei buvo pasiūlyta organizuoti sinodinio kelio grupes savo vienuolijose, ir tada surinkti visas išvadas, pasiūlymus ir nuomones bei siųsti juos Pašvęstojo gyvenimo kongregacijai Vatikane“, – pasakoja vienuolis.

Antrasis LVVVK pirmininko įvardytas svarbus darbas – dar labiau bendradarbiauti su Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija.

LVVVK Lietuvoje vienija 15 vyrų vienuolijų – tai yra bazilijonai, dominikonai, Įsikūnijusio Žodžio kongregacija, jėzuitai, pranciškonai kapucinai, pranciškonai konventualai, marijonai, mažesnieji broliai pranciškonai, saleziečiai, joanitai, Šv. Pranciškaus Ksavero brolija, Tiberiados broliai, karmelitai, redemptoristai ir benediktinai.

„Reikia palaikyti ryšį tarp vienuolijų, nes vieni su kitais galime pasidalinti patirtimi. Šalia dvasingumo, vienuolijos susiduria ir su logistiniais dalykais, – pažymi tėvas Piotras. – Taip pat bendradarbiaujame su Lietuvos vyskupų konferencija, todėl mūsų rinkimuose dalyvavo ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, OFM. Tai rodo mūsų ryšį su visa Bažnyčia. Ne tik bendraujame tarpusavyje, bet ir esame Bažnyčios dalis.“

Parengė Simonas Bendžius

Nuotraukos: kun. Algirdo Malakauskio, OFM.

Šaltinis: bernardinai.lt 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×