• Nepriklausomybės atkūrimo šventė Taline / Užsienio lietuvių sielovados nuotr.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Taline

Užsienio lietuvių sielovados informacija

Lietuviai ir jų bičiuliai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną pradėjo minėti vasario 15-ąją Estijos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvos Respublikos ambasadorė Estijoje Raimonda Murmokaitė pasveikino gausius svečius, kitų šalių diplomatus, iš Tartu mieste įsikūrusio Baltijos gynybos koledžo atvykusius karininkus. Susirinkusieji galėjo pasidžiaugti Estijoje studijuojančių lietuvių koncertu.

Vasario 16 d. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišias aukojo Estijos katalikų bendruomenės apaštalinis administratorius vyskupas Philippe Jourdan ir LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ. Kartu meldėsi iš Vilniaus kilęs kunigas Edgaras Versockis, dirbantis Taline, mielai patarnaujantis Estijoje gyvenantiems lietuviams katalikams. Estijos lietuvių bendruomenė turi apie 50 aktyvių, oficialiai jai priklausančių narių, o bendruomenę sudaro apie 350 tautiečių.

Po šv. Mišių lietuviai susirinko pabendrauti parapijos salėje, turinčioje šv. Jono Pauliaus II vardą. Šios patalpos kažkada priklausė dominikonų vienuolynui. Po reformacijos vienuolynas buvo uždarytas, ir tik XIX a. pradžioje katalikai Taline vėl galėjo turėti savo pamaldas. Tam vienuolyno senasis refektoriumas – valgomasis – buvo paverstas bažnyčia, o šalia esantis pastatas tapo parapijos namais. Dabar juose ne tik gyvena bažnyčioje tarnaujantys kunigai, bet ir veikia katalikiška mokykla.

Estijoje katalikų nėra daug, o jiems patarnauja daugiausiai iš kitų šalių atvykę kunigai. Nekantriai laukiama tarpukariu Estijoje tarnavusio vyskupo Eduardo Profittlicho, SJ, (1890–1942) paskelbimo palaimintuoju. Iš Vokietijos kilęs kunigas jėzuitas darbavosi Estijoje ir 1931 m. paskirtas Estijos apaštališkuoju administratoriumi, o 1936 m. konsekruotas vyskupu. 1940 m. birželį sovietams okupavus Estiją, E. Profittlichas nors galėjo išvykti, apsisprendė pasilikti su savo ganomaisiais. 1941 m. buvo suimtas ir nukankintas Kirovo kalėjime (Rusijoje).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×