• Unsplash.com nuotr.

Kitaip galintysis keičia požiūrį ir santykį. Ką skelbia popiežiaus gruodžio intencija?

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Bernardinai.lt portale pristato popiežiaus gruodžio maldos intenciją. Toliau pateikiame sutrumpintą tekstą.

2023 metų gruodžio mėnesio popiežiaus intencija skelbia: „Melskime, kad žmonės, turintys negalią, atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas“.

Į ką Pranciškus kviečia Bažnyčią šia intencija? Peržvelkime šią intenciją žingsnis po žingsnio.

„Melskime, kad žmonės, turintys negalią, atsidurtų visuomenės dėmesio centre.“

Intencija už neįgaliuosius atspindi popiežiaus užuojautą ir integracijos perspektyvą, pasisakant už neįgalių asmenų teises ir gerovę.

Pirmiausia popiežius Pranciškus skatina bendruomeninę maldą, kad su tikėjimu mes vieningai siektume dieviškojo įsikišimo ir vadovavimo, sprendžiant ne tik problemas, iškilusias patiems neįgaliesiems, bet ir problemas, apimančias požiūrį į neįgaliuosius, jų integraciją visuomenėje ir, žinoma, Bažnyčioje. Tokiu būdu laikomasi dvasinės nuostatos, kad neįgalumo problemą su malda galima keisti, bet iš dalies, pabrėžiant Bažnyčios bendruomeninės dvasinės paramos ir vadovavimo svarbą. Ši intencija liudija dvasinę empatiją, užuojautą ir tikėjimą maldos galia, siekiant teigiamų pokyčių visuomenėje ir Bažnyčioje.

Popiežius pabrėžia dėmesio, supratingumo ir aktyvaus veikimo dėl neįgaliųjų gerovės svarbą, didesnio informavimo apie neįgaliųjų situaciją ir didesnio atidumo jiems patiems poreikį, kad visuomenėje kiltų pokyčiai, kuriantys jiems orias, visavertes sąlygas. Tai nėra tik šiaip dėmesys, tai dėmesio centras, keičiantis situaciją tų, kurie įprastai nepakliūva į dėmesio centrą.

Susidomėjimas neįgaliųjų situacija turi kilti ne dėl naudos, bet dėl kilnesnių asmeninių motyvų. Reikalingas geros valios impulsas, kad visuomenė ir Bažnyčia neįgaliuosius pastebėtų, išmintingai vertintų, turėtų jų atžvilgiu vilties perspektyvą, prisiimtų atsakomybę, prisidėtų prie jų situacijos gerinimo. Popiežius trokšta, kad neįgalieji asmenys būtų kuo mažiau marginalizuojami ar stumiami į pakraščius, kad būtų pripažįstami ir vertinami kaip neatsiejami bendruomenės nariai, kad būtų rūpinamasi jų gerove, vertinamas jų indėlis į bendruomenę. Popiežius skatina, kad prideramas dėmesys, supratimas ir pagarba neįgaliesiems taptų įprasta savanoriška laikysena.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×