paveikslėlis 1: AdobeStock/Rafael Henrique

Jėzuitai ragina siekti daugiau teisingumo klimato kaitos srityje

Artėjant 2023 m. lapkričio 30–gruodžio 12 d. Dubajuje vyksiančiai Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijai (COP28), tarptautinis jėzuitų ekologijos tinklas „Ecojesuit“ ragina dalyvius siekti daugiau teisingumo tarp globaliųjų Pietų ir Šiaurės. Primindamas pasauliniu mastu jėzuitų vykdomą socialinio teisingumo ir ekologijos misiją, šis tinklas paskelbė deklaraciją, kurioje raginama imtis konkrečių nelygybę mažinančių veiksmų.

Deklaracijoje primenamas popiežiaus Pranciškaus kvietimas naujausiame apaštališkajame paraginime „Laudate Deum“ (LD) COP28 konferencijos dalyvius būti strategais, gebančiais „galvoti apie bendrąjį gėrį ir savo vaikų ateitį, o ne apie aplinkybių nulemtus atskirų šalių ar įmonių interesus“ (LD, 60). 

„Ecojesuit“ tinklas, prisijungdamas prie popiežiaus linkėjimo, „kad COP28 konferencija taptų istorine, gerbiančia ir taurinančia mus kaip žmones“ (LD, 59), skatina JT klimato konferencijos dalyvius:

  • įsipareigoti sudaryti Iškastinio kuro neplatinimo sutartį, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tinkamai atsisakant iškastinio kuro naudojimo ir patraukti atsakomybėn didžiausius teršėjus; 
  • pertvarkyti finansų sistemas, sukuriant sąlygas teisingam finansų srautui iš Žalos ir nuostolių fondo klimato kaitos pažeidžiamoms šalims; 
  • įgyvendinti kovos su klimato kaita priemones žemės ūkio ir maisto produktų saugumo srityje, skatinant agrarekologijos ir gamtos procesais grįstų sprendimų vaidmenį sprendžiant maisto ir vandens problemas; 
  • išsivysčiusios valstybės turėtų kasmet skirti 100 mlrd. JAV dolerių viešajį ir privatųjį finansavimą kovai su klimato kaita, siekdamos paremti globaliuosius Pietus;
  • įsipareigoti keisti nepakankamus prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo veiksmus, siekiant 2015 m. Paryžiaus susitarimo tikslų.

Pasirašiusieji deklaraciją taip pat siekia paskatinti savo partnerius ir institucijas įstraukti į diskusiją apie COP28 vietiniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu ir taip sustiprinti atstovaujamų šalių balsą. Raginama bendradarbiauti agroekologijos srityje, rengiant įvairias veiklas su jaunimu, per bažnytinius tinklus, pilietinės visuomenės grupes ir kitomis teisingumą ginančiomis institucijomis.

Deklaraciją pasirašė jėzuitų provincijolai, konferencijų pirmininkai ir tarptautinės jėzuitų institucijos. Centrinės Europos jėzuitų provincijos (ECE), kuriai priklauso ir Lietuva, vardu pasirašė provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, ir kitų ECE provincijos institucijų vadovai.

2023 m. lapkričio 30 d. prasidėsiančioje Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje laukiama daugiau nei 140 valstybių vadovų ir 70 000 delegatų. Joje ketina dalyvauti ir popiežius Pranciškus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×