• Pirmieji įžadai Insbruke / Asmeninio archyvo nuotr.

Gabrielius Zaveckas, SJ: „Jeigu Viešpats išsirinko, stengsiuos į tai atsiliepti“

„Šimtas aštuoniasdešimt valandų su Viešpačiu. Gali būti kvailas, bukas, bet vis tiek kažkas tavo viduje įvyks. Todėl šis laikas yra brangus“, taip apie šv. Ignaco dvasines pratybas, trunkančias 30 dienų, kalba Gabrielius Zaveckas, SJ. Pernai jis baigė dvejų metų naujokyną ir davė pirmuosius įžadus. Šiuo metu jis studijuoja filosofiją ir teologiją Paryžiuje. Toliau pateikiame Miglės Viselgaitės pokalbio su Gabrieliumi ištrauką – apie tikėjimo kelionę, naujokyno pamokas ir pirmųjų įžadų svarbą.

Miglė Viselgaitė, žurnalas „Ateitis“ Nr. 6, 2023

Sakei, jog Kybartai buvo tavo pirmoji parapija. Kaip prasidėjo tavo tikėjimo kelionė?

Į bažnyčią reguliariai pradėjau eiti, kai ruošiausi Pirmajai Komunijai. Vėliau keletą metų parapijoje dalyvaudavau Kryžiaus keliuose. Tuo metu man tai buvo svarbi buvimo Bažnyčioje dalis. Besiruošiant Pirmajai Komunijai būdavo privaloma bent kartą dalyvauti Kryžiaus kelyje, o kitais metais už atėjimą duodavo taškelių, kurie lemdavo tikybos įskaitą. Tai visai viliodavo mane ir kitus. Po to jau ne dėl taškelių ėjau (juokiasi).

Kokie dar žmonės buvo svarbūs tavo tikėjimo kelionės pradžioje?

Ne pirmas, bet ryškiausias žmogus, kuriam visą gyvenimą būsiu dėkingas, tai Kybartų parapijos klebonas. Paauglystėje turėjau dvasinių skrupulų, buvo sunkus laikotarpis, buvo sunku visai šeimai. Kai į parapiją atkėlė naują kleboną, pradėjau su juo gana reguliariai susitikti dvasiniam pokalbiui. Jis – labai kantrus žmogus. Kartais ateidavau su lapu, kuriame būdavo prirašyta keturiasdešimt klausimų. Dvidešimt klausimų, į kuriuos gali atsakyti vienu sakiniu, smulkmeniški, pavyzdžiui, ar būnant lietuviu yra nuodėmė skaityti angliškai ir pan. Į likusius galėtų teologijos profesorius atsakinėti, kiekvienam skirdamas po valandą. Klebonas mokėjo kantriai, paaugliui tinkamu būdu į juos atsakyti, išmokė kai kurių pagrindų. Pavyzdžiui, jeigu man kyla pyktis kaip emocija, tai nėra nuodėmė, kol kam nors neduodu į nosį; kai kurios mintys kyla nepriklausomai nuo mūsų, ir mes nesame už jas atsakingi, mūsų atsakomybė – ką su jomis darome. Dvasiniai pokalbiai padėjo pamesti tuos skrupulus, iš jų išbristi.

Svarbu paminėti Kybartų choro vadovę ses. Bernadetą Mališkaitę. Ji organizuodavo, kviesdavo į stovyklas, seminarus, kuriuose ir su tavimi, Migle, susipažinome. Iš jos arba iš tų renginių, į kuriuos jos dėka papuldavau, gaudavau daug turinio. Manau, tai daug davė pasaulėžiūrai, tikėjimui, sveikam santykiui su savimi.

Didelę įtaką mano tikėjimo kelionėje padarė kelionė į Taize. Būtent ten, būdamas pirmo kurso studentas, susipažinau su tikinčiais draugais. Iki tol turėjau tik netikinčių bendraamžių draugų, o tikintys, mano tikėjimo autoritetai, būdavo dvigubai ar trigubai vyresni. Taize šios aibės pirmą kartą susiliejo. Buvo svarbu pamatyti praktikuojančius žmones, su kuriais kartu praleidžiame laisvalaikį, turime bendrų interesų, humoro jausmą. Tai vienija draugus. Grįžęs iš Taize jau sutikau tėvą Eugenijų Puzynią, SJ, atradau Šv. Tomo Moro klubą...

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×