• Gabrielius Zaveckas (klūpo) duoda pirmuosius įžadus provincijolo t. Bernhardo Bürglerio, SJ, akivaizdoje.
1 / 3

Gabrieliaus Zavecko pirmieji įžadai: atsakymas Dievui kaip Marijos „Magnificat“

Naujienlaiškis