• Sinodo atidarymo šv. Mišios / Vivian Richard nuotr.

Baigėsi Sinodo posėdžiai

Vatican News

Baigėsi beveik visą mėnesį Vatikane vykusi Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmoji sesija. Sinodo tėvai ir motinos balsavimu priėmė baigiamąją šios sesijos sintezę.

Šeštadienio vėlų vakarą buvo paskelbtas sintezės tekstas ir balsavimo už kiekvieną jos punktą rezultatai. Balsavimu priimtą dokumentą Šventojo Sosto spaudos salėje pristatė Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kard. Mario Grechas ir šios asamblėjos generalinis relatorius kard. Jeanas-Claude’as Hollerichas.

„Šeštadienį paskelbtas sintezės dokumentas yra intensyvaus ir vaisingo darbo rezultatas, – kalbėjo per spaudos konferenciją kardinolas M. Grechas. – Darbo, kuris priklauso ne tiek nuo mūsų įgūdžių ir gebėjimų, kiek nuo įsiklausymo į Dvasią, kurios šaukėsi Sinodo dalyviai, ir kurios šiai asamblėjai meldė visa Bažnyčia.“

Kardinolas dar kartą priminė, kad Sinodas neturi sprendžiamosios galios, bet pateikia įžvalgas ir siūlymus. Tai gerai atsispindi pačioje dokumento struktūroje: kiekvieną teminį skyrių sudaro trys dalys – tai, dėl ko visi sutaria; tai, ką dar reikia paglinti, ir pasiūlymai.

Vyskupų sinodo generalinis sekretorius sakė, kad užbaigdami šią sesiją jos dalyviai tikisi, kad viso pasaulio vyskupų konferencijos priims šį dokumentą kaip paskatą tęsti kelionę, stiprinti Bažnyčioje sinodinį stilių, įtraukti į sinodinį procesą ir tuos, kurių jis dar nepasiekė. Iki 2024 m. spalį vysiančio šios asamblėjos tęsinio laukia metai, per kuriuos galima pagilinti per dabartinę sesiją iškeltus klausimus. Šia proga Vyskupų sinodo generalinis sekretorius taip pat pranešė, kad šios asamblėjos sekretoriatas, taryba ir asamblėjos narių sudėtis bus tokia pati ir per 2024 m. spalio mėnesio sesiją.

Šios Sinodo asamblėjos generalinis relatorius kard. J.-C. Hollerichas per spaudos konferenciją trumpai apžvelgė patį sintezės dokumentą. Tai gana didelės apimties tekstas, kurį sudaro trys dalys, turinčios dvidešimtų skyrių. Pirmoje dalyje („Sinodinės Bažnyčios veidas“) pristatomi teologiniai principai, kurie paaiškina ir pagrindžia patį sinodiškumą. Antrojoje dalyje („Visi mokiniai, visi misionieriai“) kalbama apie subjektus, kurie įvairiais lygmenimis sudaro Dievo tautą ir kurie kiekvienas savo ruožtu yra pašaukti priimti sinodiškumą kaip Bažnyčios gyvenimo ir veikimo stilių. Trečiojoje dalyje („Megzti ryšius, kurti bendruomenę“) dėmesys sutelkiamas į institucijas ir procesus, kurie įgalina ir skatina dialogą ir mainus pačios Bažnyčios viduje ir santykiuose su pasauliu.

Vyskupų Sinodo asamblėjos dalyvių balsavimu priimtas sintezės dokumentas buvo įteiktas popiežiui. Jis perduodamas ir vyskupų konferencijoms visame pasaulyje, kad jos su juo supažindintų vietinėse Bažnyčiose gyvenančią Dievo tautą. (jm / Vatican News)

>> Sintezės dokumento tekstas

>> Balsavimo rezultatai

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×