Virtualiame „Kronikos“ kelyje – autentiški liudijimai ir patyriminė kelionė

Virtualus „Kronikos“ kelias jaunajai kartai ir visiems besidomintiesiems leis susipažinti su atkaklia rezistencija. Keliaudami juo, „pajusime“ sąlygas, kuriomis „Kronikos“ leidėjai ir platintojai buvo kalinami. To meto nuotaiką priartins autentiškos įvykių, vietovių, žmonių nuotraukos-piešiniai ir, žinoma, pačių istorijos liudininkų balsai. 

Net 17 metų sovietmečiu nelegaliai leistos ir, nepaisant milžiniškų KGB pastangų, nesunaikintos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjai ir bendradarbiai skleidė žinią apie Lietuvos nepriklausomybės siekį, žodžio ir tikėjimo laisvės pažeidimus sovietijoje.

„Kronika“ pradėta leisti prieš 50 metų, gūdžiausiais sovietmečio laikais. Kaip sakė viena iš šių metų Laisvės premijos laureačių Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė, vienas „Kronikos“ numeris kainavo vienerius nelaisvės metus konkretiems pogrindyje veikusiems, „Kroniką“ leidusiems ir platinusiems žmonėms.

Dėl KGB persekiojimo ir būtinos konspiracijos „Kronika“ negalėjo pasiekti plačių visuomenės sluoksnių Lietuvoje, tad vienas svarbiausių uždavinių buvo naujai išleistus numerius perduoti laisvam pasauliui, JAV.

Pasak vienos iš virtualaus „Kronikos“ kelio sumanytojų, „Bažnyčios Kronikos“ fondo vadovės Dianos Adomaitienės, šiuolaikinėmis technologijomis istorija atgis per konkrečias vietas, vaizdus, autentiškus garsus. „Kronikos“ pasakojimai bus pasiekiami ir anglakalbiams.

Projektą „Virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos kelias“ inicijavo fondas „Bažnyčios kronika“, rėmė Vyriausybės kanceliarija iš dalies finansuodama valstybės biudžeto lėšomis, talkino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Marijos Radijas ir, be abejo, patys Kronikos žmonės.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×