Naujasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris: „Esame vieni dėl kitų“

„Aš esu čia, tarp jūsų“, – sako Kristus. „Aš esu čia“, – liudija altorius kaip Kristaus Kūno įvaizdis, – savo homilijoje, kurios tekstu pradedamas ką tik pasirodęs žurnalo „Jėzuitai“ numeris, šventinant naująjį Vilniaus šv. Jonų bažnyčios altorių pabrėžė jį sukūręs Popiežiškosios vokiečių ir vengrų kolegijos Romoje rektorius t. Gernotas Wisseris, SJ. Kaip gimė būtent tokio altoriaus idėja ir kaip jį pavyko pritaikyti bažnyčioje, kurioje vyksta ir daug pasaulietinių renginių, homilijoje plačiau pasakoja autorius, o ją palydinčiame tekste – bažnyčios rektorius t. Vidmantas Šimkūnas, SJ.

Jėzuitų komunikacijos atstovė Rasa Darbutaitė rašinyje „Tikėjimas – ne siuntinys, kurį galima perduoti“, prisimena balandžio mėnesį Vokietijoje vykusį kasmetinį provincijos jėzuitų susitikimą, į kurį pirmą kartą šiais metais buvo pakviesti ir jėzuitų bendradarbiai.

Keleto kitų straipsnių autoriai – Birutė Norvaišaitė O‘Brien („Apie raštinės sielovadą“), Ramutė Šulčienė („Ką man reiškia būti jėzuitų misijos bendradarbe“), br. Juozapas Glėbas, CFX („Dievą galima susitikti visur“), – dalijasi savo patirtimis, liudijančiomis, ką jiems reiškia vienu ar kitu būdu būti įsitraukusiems į jėzuitų misiją.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×