• Unsplash.com nuotr.

Benamiai – ne tik statistika, jie turi vardus, veidus, istorijas. Ką skelbia popiežiaus rugsėjo maldos intencija?

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Bernardinai.lt (2023-09-18)

Pateikiamas sutrumpintas tekstas

Popiežiaus rugsėjo mėnesio intencija: „Melskimės, kad žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas.“

Popiežius videopranešime paskelbė rugsėjo mėnesio intenciją. Jo akiratyje – vėl socialinis teisingumas, jis kviečia melstis visą Bažnyčią už žmones, gyvenančius visuomenės paribiuose.

Popiežius pabrėžia: „Gatvėje miręs benamis niekada nepateks tarp populiariausių paieškos sistemose ar naujienų laidų istorijų.“ Šiuo pareiškimu popiežius iškelia kelias svarbias idėjas. Benamių pavyzdžiu paliečia skaudžią visuomenės socialinę atskirties realybę. Ji kone geriausiai matoma paribio benamių grupėje, kuri kartu yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Šie žmonės pamirštami norom ar nenorom arba nepastebimi, yra piktinantys, keliantys kaltės jausmą, o gal bejėgiškumo. Sociokultūrinė atskirtis geriausiai matoma benamių gyvenime, o kiek dar lieka nematomų dalykų kitose socialinėse grupėse, išstumtose į paribius.

Kaip atsitiko, kad leidžiame klestėti išmetamų daiktų kultūrai?

Šių laikų informavimo priemonės: socialiniai tinklai, populiarios paieškos sistemos ir naujienų laidos, kaip pagrindiniai ir prieinamiausi informacijos šaltiniai, nulemiantys, kokia informacija pasiekia daugumą žmonių, akivaizdžiai nepaliečia socialinių atskirties problemų. Mažai paklausi tokio pobūdžio informacija gali formuoti ir žmonių akiratį. Kadangi visuomenės informavimo priemonės atlieka svarbų vaidmenį visuomenėje, jos turi būti atviros ir įvairialypės, kad būtų galima pateikti įvairių socialinių grupių perspektyvas ir informaciją apie problemas, su kuriomis susiduria pažeidžiamos grupės.

Šis nekreipimas dėmesio į šią atskirties situaciją yra socialinio teisingumo problema. Popiežius tvirtina, kad ji turi būti svarstoma ir sprendžiama visuomenės lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad pažeidžiamos grupės, tokios kaip benamiai, atsidurtų informacijos sklaidoje. Savo kalboje 2013 m. gegužės 24 d. jis sakė: „Nepraleiskime galimybės pasitikti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas žmogus turi vertę ir orumą. Benamiai yra ne tik statistika, jie turi vardus, veidus ir istorijas.“

Popiežius klausia: „Kaip galėjome pasiekti tokį abejingumo lygį? Kaip atsitiko, kad leidžiame klestėti išmetamų daiktų kultūrai – kai milijonai vyrų ir moterų yra nieko verti, palyginti su ekonominėmis gėrybėmis? Kaip atsitiko, kad leidžiame šiai kultūrai dominuoti mūsų gyvenime, mūsų miestuose, mūsų gyvenimo būde?“

Taip iškalbingai ir kritiškai apibendrindamas popiežius užduoda keletą svarbių klausimų ir išreiškia didelį susirūpinimą dėl tam tikrų visuomeninių ir kultūrinių reiškinių. Pirma, tai abejingumas ir socialinė atskirtis. Antra, popiežius paaštrina situacijos vertinimą paminėdamas išmetamų daiktų kultūrą. Kalbama apie požiūrį, kai daiktai ir materialiniai turtai laikomi svarbesniais už žmones. Laukinį vartojimą, tokios vartojimo visuomenės laikysenos kritiką, kai vertybės dažnai susijusios su daiktų gausa ir ekonomine sėkme. Galiausiai tokia vartojimo kultūra skatina žmones vertinti tik pagal jų suteikiamą ekonominę naudą.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×