Apaštalauti malda

Kiekvieną mėnesį popiežius Pranciškus skelbia maldos intenciją, kuria kviečia melstis viso pasaulio tikinčiuosius. Iš kur kilo šis apaštalavimas malda? Kaip su tuo susiję jėzuitai? Apie tai sužinosite perskaitę ištrauką iš Kristinos Rankelytės straipsnio „Apaštalauti malda“, pirmą kartą publikuoto 2019 m. rudens žurnale „Laiškai bičiuliams“.

<...> Apaštalavimo malda praktikos ištakos siekia 1844 m., kai vienos Pietų Prancūzijos jėzuitų kolegijos studentų dvasios tėvas François Xavier Gotrelet’as pasiūlė studentams naują būdą būti apaštalu ir misionieriumi kasdieniame gyvenime, pavedant Kristui visus dienos darbus ir veiklas. Šį žingsnį paskatino konkrečios aplinkybės: trumpam iš misijų kraštų, dažniausiai Pietų Indijoje, sugrįžę kunigai, lankydami namus, kuriuose patys kitados buvo ugdomi, su begaliniu užsidegimu ir entuziazmu pasakodavo jauniesiems jėzuitams apie savo darbus, patirtis tolimuose kraštuose bei Evangelijos nepažįstančių žmonių minias. Misionieriško uolumo kupini pasakojimai žadino ir studentų įkarštį dėl Viešpaties, bet kartu kėlė liūdesį ir nusiminimą matant, koks dar ilgas kelias jų laukia iki kunigystės ir misijų. Tuomet tėvas Gotrelet’as ir pasiūlo jiems tai, kas galėtų padėti iš naujo atrasti ilgų studijų prasmę.

1844 m. gruodžio 3 d., minint šv. Pranciškų Ksaverą, jis primena studentams, kad didysis misionierius pasiekė Kinijos pakraščius vedamas vien begalinės meilės Kristui, deginusios jį iš vidaus tarsi ugnis. Tad nuo šiol ir jie turį siekti įgyvendinti tą pačią misiją ne Tolimuosiuose Rytuose, bet seminarijoje. Juk tai tas pats apsisprendimas, tas pats Jėzaus pašaukimas, ta pati deganti meilė ir ta pati misija, tik kitoje vietoje ir kitokia forma. T. Gotrelet’as kvietė visus – studentus ir dėstytojus, savo ugdytinius ir kitus – tapti misionieriais čia ir dabar, ten, kur kiekvienas yra, savo dienos darbus, mintis, džiaugsmus ar kentėjimus paaukojant Dievui ir tampant atviriems Kristui kasdienėse gyvenimo užduotyse bei pareigose. O jaunimo pirmoji pareiga – atsidėti studijoms.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×