Naujasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris: „Vilties ženklai dabarčiai“

Jūratė Grabytė, žurnalo „Jėzuitai“ redaktorė

„Vienas iš galbūt aiškiai neįvardijamų, ne itin pabrėžiamų, bet ignaciškajam dvasingumui svarbių momentų yra būtent Dievo kvietimas glaudžiai draugystei“, – rašo t. Vidmantas Šimkūnas savo straipsnyje „Susidraugauti su Dievu“, pradedančiame ką tik pasirodžiusį trečiąjį šių metų žurnalo „Jėzuitai“ numerį. Naujasis numeris baigiamas jautriu t. Algirdo Palioko liudijimu apie sunkų kelią atkakliai siekiant kunigystės bei auksinį jos jubiliejų ir t. Antano Saulaičio prisiminimų nuotrupomis apie neseniai mums palikusį t. Gediminą Kijauską, su kuriuo ilgus metus kartu darbuotasi JAV. Abu šie rašiniai – puikus pavyzdys tos nuostabios draugystės su Dievu ir jos išsiskleidimo kasdienėje kunigo jėzuito tarnystėje. Na, o kaip šią draugystę turėtume puoselėti mes, kas gali padėti jai bręsti, rašinyje „Kaip gyvenimo vanduo tampa Dievo vynu“ įžvalgomis dalijasi t. Mindaugas Malinauskas.

Straipsniuose „MAGIS misija: pagal Dievo širdį“, „Iš Lisabonos karščio į vilties kupiną ateitį“, „Atpažinti vilties kelius“ taip pat sužinosite apie įvairias draugystės su Dievu apraiškas, skatinančias jos siekti ir mums įprastoje kasdienybėje, ir ekstremaliomis gyvenimo aplinkybėmis.

Apie tarptautinę ignaciškojo jaunimo bendruomenę „Gyvieji akmenys“, įsitraukusią į evangelizaciją per bažnytinį meną, savo rašiniuose pasakoja dailėtyrininkė Rūta Giniūnaitė ir Romoje studijuojantis jėzuitas Marius Jocys, o meno temą žurnale tęsia Laima Apanavičienė, išsamiai pristatanti jau 65-erių metų jubiliejų paminėjusios Jaunimo centre Čikagoje įsikūrusios Čiurlionio galerijos veiklą.

Praėjusių metų akademinio lauko derlių šiame žurnalo numeryje apžvelgia Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorė ses. Lidija Edita Šicaitė bei Kauno jėzuitų gimnazijos darbuotojos Liauda Mažeikienė ir Vilma Šliužaitė.

Na, ir galiausiai – itin džiugi naujiena: rugsėjo 10 d. Centrinės Europos jėzuitų provincija pasipildė nauju nariu – įžadus Jėzaus Draugijoje davė mūsų tautietis Gabrielius Zaveckas, savojo pašaukimo istoriją atskleidžiantis rašinyje „Teesie Tavo valia“.

Prasmingų jums rudens vakarų su naujuoju žurnalo „Jėzuitai“ numeriu!

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×