Vytautas Sadauskas, SJ

Vytautas Sadauskas, SJ, 1991 m. baigė Kauno tarpdiacezinę kunigų seminariją ir gavo kunigystės šventimus. Tais pačiais metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Nuo 1996 m. iki 2003 m. ėjo kapeliono pareigas Kauno jėzuitų gimnazijoje. Po to paskirtas Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu. Šiuo metu Vilniaus jėzuitų bendruomenės vyresnysis, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos tikybos mokytojas. Nuo 2022 m. yra jėzuitų kontaktinis asmuo, atsakingas už mokyklas Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×