Vaidas Lukoševičius, SJ

Vaidas Lukoševičius, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2000 m. 2008 m. įšventintas kunigu. 2010–2014 m. – Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius. 2017–2019 m. dirbo Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS) Pietų Afrikos Respublikoje. Nuo 2019 m. yra Pal. Jurgio Matulaičio Misijos Lemonte (Čikaga, JAV) direktorius.

Naujienlaiškis