Tadeusz Cieslak, SJ

T. Tadeuszas Cieslakas, SJ, studijavo istoriją Varšuvos universitete, filosofiją Krokuvos universitete, teologiją – Varšuvos universiteto Teologijos fakultete ir Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 metais, į kunigus įšventintas 1995 metais. 1997–2001 m. dirbo Europos jėzuitų biuro (OCIPE) Varšuvos atstovybėje, akademinėje sielovadoje, prisidėjo organizuojant Taizė jaunimo susitikimus Varšuvoje (1999) ir Rygoje (2016). Dirbo Vatikano radijo Lenkijos redakcijoje. Šiuo metu gyvena Rygos šv. Petro Favro namuose, yra namų iždininkas. Dirba sielovadoje (parapijose, vienuolijose), yra dvasinis palydėtojas (Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenėje, neokatechumenų bendruomenėse), prisideda rengiant informaciją apie Latvijos bažnyčią interneto svetainėje.

Naujienlaiškis