Šv. Petro Kanizijaus katekizmas latvių kalba – Latvijos nacionalinėje bibliotekoje

Pastaraisiais metais vis daugiau Latvijos mokslininkų, ypač istorikų ir kultūrologų, rodo didelį susidomėjimą jėzuitais: rašomi moksliniai straipsniai, leidžiamos knygos. Prieš porą metų į latvių kalbą išverstos šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos, o šių metų birželio mėn. pristatytas šv. Ignaco Lojolos autobiografijos „Piligrimo pasakojimas“ akademinis leidimas, kurį išleido Latvijos universitetas, vertė ir redagavo prof. Jānis Priede. Taip pat vyksta įvairūs renginiai, kuriuose kalbama apie Jėzaus Draugijos vaidmenį Latvijos istorijoje, ypač švietimo ir kultūros srityse.

Rugsėjo 21 d. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje atidaryta paroda, kurioje eksponuojama seniausia išlikusi latviška knyga – šv. Petro Kanizijaus katekizmas, kurį į latvių kalbą išvertė t. Erdmannas Tolgsdorfas, SJ, o išleistas Vilniuje jėzuitų rūpesčiu 1585 metais. Nedidelė knygelė į Rygą atkeliavo po 400 metų, XVII a. švedų pagrobta iš jėzuitų kolegijos. Šiuo metu ji priklauso Upsalos universiteto (Švedija) bibliotekai.

Parodos pavadinimas – „Sugrįžimas. Seniausia išlikusi knyga latvių kalba“ (Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodāReturn. The oldest living book in Latvian). Latviškas žodis atgriešanās turi dvi reikšmes: „sugrįžimas“ ir „atsivertimas“, todėl šis dvireikšmiškumas, viena vertus, atskleidžia, katalikiško katekizmo skatinamą dvasinį atsivertimą, kita vertus, knygos grįžimą į Latviją arba Latvijos mokslininkų grįžimą prie gimtosios kalbos ištakų.

Paroda veiks iki gruodžio 12 dienos.

Latvijos nacionalinėje bibliotekoje eksponuojamas ir kitas leidinys, susijęs su jėzuitais ir Upsalos universiteto biblioteka – „Rygos jėzuitų kolegijos knygų kolekcijos katalogas (1583–1621). Kolekcijos istorija ir rekonstrukcija“ (Catalog of the Riga Jesuit College Book Collection (1583–1621). History and Reconstruction of the Collection). Šis leidinys – tai įvairių šalių mokslininkų darbo vaisius, susisteminantis daugiau nei 800 Rygos jėzuitų kolegijos knygų, kurios XVII a. karų su Švedija metu buvo išvežtos į Upsalą. Beje, šią knygą galima pasklaidyti ir Vilniaus Lojotekoje.

Ne tik mokslininkai domisi Latvijos Jėzaus Draugijos istorija. Lapkričio pradžioje planuojamas seminaras, skirtas t. Michaeliui Rothui (Rottui), SJ, atminti – XVIII a. jėzuitui, latgalių kalba parašiusiam dviejų tomų katekizmą (vis dar naudojamą šalies rytuose) ir kitų veikalų.

Autorius:

T. Tadeusz Cieslak, SJ, studijavo istoriją Varšuvos universitete, filosofiją Krokuvos universitete, teologiją Varšuvos universiteto Teologijos fakultete ir Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 m., į kunigus įšventintas 1995 m. 1997–2001 m. dirbo Europos jėzuitų biuro (OCIPE) Varšuvos atstovybėje, akademinėje sielovadoje, prisidėjo organizuojant Taizė jaunimo susitikimus Varšuvoje (1999) ir Rygoje (2016). Dirbo Vatikano radijo Lenkijos redakcijoje. Šiuo metu gyvena Rygos šv. Petro Favro namuose, yra namų iždininkas. Darbuojasi Rygos Marupės bažnyčios „Ave Maria“ ir Šv. Teresės bažnyčios sielovadoje, yra dvasinis palydėtojas (Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenėje, neokatechumenų ir seserų bendruomenėse).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×