Kauno jėzuitų bendruomenė

Rotušės a. 8
LT-44280 Kaunas

 

Kauno jėzuitų namai yra vieta, kurioje bendryste dalijasi ir savo vienuolinį gyvenimą pradedantys, ir jį užbaigiantys jėzuitai. Garbaus amžiaus sulaukę jėzuitai – vysk. Jonas Boruta, SJ, t. Gediminas Kijauskas, SJ, t. Kazimieras Ambrasas, SJ, ir t. Algirdas Paliokas, SJ, – meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją. Kiti, aktyvūs, jėzuitai – t. Aldonas Gudaitis, SJ, t. Eugenijus Markovas, SJ, t. Algis Baniulis, SJ, Donatas Kuzmickas, SJ, ir Marius Jocys, SJ, ir t. Stasys Kazėnas – dirba šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, Kauno jėzuitų gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje.  

 

Veidai ir gyvenimo liudijimai:

Naujienlaiškis