Pal. Jurgio Matulaičio misija (JAV)

14911 W. 127th St
60439 Lemont
matulaitismission(at)gmail.com
+1 (630) 257 5613
https://www.matulaitismission.com/

 

Nuo pat 1931 m. lietuviai jėzuitai nepaliaujamai dirba tarp tautiečių emigrantų JAV ir kitose šalyse. Ilgus dešimtmečius jėzuitai lankė lietuvių ir latvių parapijas Australijoje, veikė Kanadoje, talkino lietuvių išeivijos sielovadai Pietų Amerikoje.


Po Antrojo pasaulinio karo laivais per Atlantą Jungtines Amerikos Valstijas pasiekė keliasdešimt tūkstančių lietuvių, didžioji dauguma jų įsikūrė Čikagoje. Į tėvynę nebegalėję grįžti lietuviai jėzuitai 1948 m. savo namus taip pat įkūrė Čikagoje. Vėliau įsteigė Jaunimo centrą, kuriame būrėsi daugybė lietuviškų organizacijų, vysčiusių įvairias kultūrines ir religines veiklas. 1979–2014 m. lietuviai jėzuitai vadovavo lietuvių parapijai Klivlende, o nuo 1989 m. iki dabar apaštalauja Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, Čikagos priemiestyje.  


Ir šiuo metu jėzuitai remia išeivijos lietuvių sielovadą, kapelionauja įvairiose stovyklose ir patarnauja naujiesiems imigrantams iš Lietuvos.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×