Bažnyčios

Šv. Ignacui Lojolai Jėzaus Draugija, kaip ir visa bažnyčia, yra skirta „padėti sieloms“. Todėl nuo pat Draugijos įkūrimo jėzuitai daugiausia jėgų skiria pastoracijai ir švietimui. Siekdami visame pasaulyje efektyviau dirbti dėl Bažnyčios, Jėzaus Draugijos nariai duoda klusnumo įžadą Popiežiui. Laisvė ir klusnumas yra esminis Draugijos požymis. Todėl „jėzuitiškasis bažnytiškumas“ yra išreikštas prisirišimu prie konkrečios tikėjimo bendruomenės, kurioje šiandien sutinku Jėzų Kristų, bet taip pat ir didele laisve, kaip šis prisirišimas pasireiškia. Kaip rašoma Dvasinių pratybų pabaigoje pateiktose taisyklėse apie nusiteikimą Bažnyčios atžvilgiu („Sentire cum ecclesia“), Dvasia visais laikais gyvena ir veikia „realiai esančioje“ bažnyčioje su viskuo, kas joje nuodėminga ir šventa. Visada pirmiausia eina dėkingumas, prieš bet kokią kritiką pirmiausia reikia pagirti gerus dalykus. Kritika Bažnyčioje turi būti labiau reiškiama konkrečiais pokyčiais ir patobulinimais, o ne žodžiais. Iš pradžių visada būtinas paties žmogaus asmeninis atsivertimas.

Rezultatai: 1-0 / 0
Naujienlaiškis