Wilfried Dettling, SJ

T. Wilfried Dettling, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1989 metais. Baigęs filosofijos ir teologijos studijas Tiubingene, Miunchene, Londone ir Oksforde, 1997 m. įšventintas į kunigus. Iki 2006 m. biblinės teologijos, dvasingumo ir tarpreliginio dialogo referentas Liudvigshafeno Reino-Nekaro katalikų akademijoje. 2004–2006 m. apsigynė disertaciją Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 2007–2011 m. dirbo Niurnbergo katalikų akademijoje, buvo atsakingas už jėzuitų pašaukimų sielovadą. 2012–2019 m. dirbo HohenEicheno rekolekcijų namuose, iš pradžių dvasiniu palydėtoju, o nuo 2012 m. – vadovu. Nuo 2020 m. Lasalio namų, Šveicarijos jėzuitų rekolekcijų ir dvasinio ugdymo namų, akademinis vadovas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×