Valerio Ciriello, SJ

T. Valerio Ciriello, SJ, italų imigrantų sūnus, gimė 1975 m. Badene. Iki 1990 m. gyveno Bad Zurzache, o vėliau su savo šeima Teano mieste. 2000 m. pagal Erasmus programą grįžo į Ciuricho universitetą. Gavo teisės studijų licenciatą Neapolio universitete (Seconda Università di Napoli (2002)), Kalifornijos universitete (University of California at Berkeley (2004)) gilinosi į pabėgėlių teisę, tarptautinę aplinkos teisę ir tarptautinių santykių teoriją; gavo Europos tarpdisciplininių studijų magistro laipsnį Europos kolegijoje (College of Europe (2007)). 2014 m. Šveicarijoje įstojo į Jėzaus Draugiją. Davęs įžadus naujokyne Niurnberge 2016 m. studijuoja filosofiją ir teologiją Paryžiaus jėzuitų teologijos fakultete Centre Sèvres. Šiuo metu vadovauja studentų sielovadai Liucernoje ir dirba Lasalio institute.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×