Valerio Ciriello, SJ

T. Valerio Ciriello, SJ, italų imigrantų sūnus, gimė 1975 m. Badene. Iki 1990 m. gyveno Bad Zurzache, o vėliau su savo šeima Teano mieste. 2000 m. pagal Erasmus programą grįžo į Ciuricho universitetą. Gavo teisės studijų licenciatą Neapolio universitete (Seconda Università di Napoli (2002)), Kalifornijos universitete (University of California at Berkeley (2004)) gilinosi į pabėgėlių teisę, tarptautinę aplinkos teisę ir tarptautinių santykių teoriją; gavo Europos tarpdisciplininių studijų magistro laipsnį Europos kolegijoje (College of Europe (2007)). 2014 m. Šveicarijoje įstojo į Jėzaus Draugiją. Davęs įžadus naujokyne Niurnberge 2016 m. studijuoja filosofiją ir teologiją Paryžiaus jėzuitų teologijos fakultete Centre Sèvres. Šiuo metu vadovauja studentų sielovadai Liucernoje ir dirba Lasalio institute.

Naujienlaiškis