Tobias Zimmermann, SJ

T. Tobias Zimmermann, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1990 metais. 2004 m. įšventintas į kunigus. Baigęs teologijos, filosofijos ir meno pedagogikos studijas Miunchene, nuo 2003 m. dirbo Berlyno šv. Kanizijaus kolegijoje, iš pradžių kapelionu, 2011–2019 m. rektoriumi. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. perėmė vadovavimą Heinricho Pescho namams ir Liudvigshafeno Ignaciškosios pedagogikos centrui (ZIP). Be to, yra Vokietijos leidinio „Jesuiten“ vyr. redaktorius.

Naujienlaiškis