Tobias Zimmermann, SJ

T. Tobias Zimmermann, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1990 metais. 2004 m. įšventintas į kunigus. Baigęs teologijos, filosofijos ir meno pedagogikos studijas Miunchene, nuo 2003 m. dirbo Berlyno šv. Kanizijaus kolegijoje, iš pradžių kapelionu, 2011–2019 m. rektoriumi. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. perėmė vadovavimą Heinricho Pescho namams ir Liudvigshafeno Ignaciškosios pedagogikos centrui (ZIP). Be to, yra Vokietijos leidinio „Jesuiten“ vyr. redaktorius.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×