Stefan Dartmann, SJ

Stefan Dartmann, SJ, 1978 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1986–2004 m. dirbo Šv.Eugenijos bažnyčios sielovadoje Stokholme (Švedija), o 2004–2010 m. Vokietijos jėzuitų provincijos provincijolas, vėliau – Vokietijos katalikų solidarumo su Vidurio ir Rytų Europos žmonėmis organizacijos „Renovabis“ vadovas. 2015–2021 m. „Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum“ (Germanicum) rektorius Romoje. Nuo 2021 m. vasaros Stokholmo jėzuitų bendruomenės vyresnysis, darbuojasi sielovadoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×