Stefan Dartmann, SJ

Stefan Dartmann SJ 1978 m. įstojo į jėzuitų ordiną. Nuo 1986 iki 2004 m. dirbo kapelionu Šv.Eugenijos bažnyčioje Stokholme (Švedija), o nuo 2004 iki 2010 m. buvo Vokietijos jėzuitų provincijos provincijolas, vėliau - Vokietijos katalikų solidarumo su Vidurio ir Rytų Europos žmonėmis organizacijos "Renovabis" vadovas. 2015-2021 m. jis buvo "Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum" (sutrumpintai Germanicum) rektorius Romoje. Nuo 2021 m. vasaros jis yra Stokholmo jėzuitų bendruomenės vyresnysis, kur aktyviai užsiima pastoracija.

Naujienlaiškis