Stasys Kazėnas, SJ

Stasys Kazėnas, SJ, 1978–1983 m. studijavo Kauno seminarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1980 m. pogrindžio salygomis ir 1982 m. davė įžadus. 1983 m. įšventintas kunigu. Įvairiose parapijose ėjo vikaro, klebono, bažnyčios rektoriaus, kapeliono (VDU ir VU) pareigas. 2020–2022 m. Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 2021 m. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius.

Naujienlaiškis