Paul Greif, SJ

T. Paul Greif, SJ, gimė Knipšteine (Rytų Prūsija), 1952 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Po kunigystės šventimų buvo jaunimo kapelionas Berlyne, klebonas Getingene ir Gysene. Dešimt metų vadovavo krizių centrui „Haus der Volksarbeit“ Frankfurte ir ten teikiamai sielovadai telefonu, buvo ligoninės kapelionas ir bendruomenės vyresnysis. Šiandien vykdo sielovadą Frankfurte, Elsheimer Straße.

Naujienlaiškis