Norbert Mulde, SJ

T. Norbert Mulde, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1950 m. Į kunigus įšventintas 1962 m. Gyveno Alfredo Delpo namuose Miunchene. 1965–1977 m. dirbo žurnale „Geist und Leben“. 1977–2006 m. dirbo Miunchene santuokos konsultantu, mentorius ir supervizorius santuokos konsultantų ugdymo srityje Augsburgo ir Eichstätto vyskupijose. Nuo 2003 m. gyvena Miunchene, paskutiniu metu – Ruperto Meyerio bendruomenėje.

Naujienlaiškis