Michael Koop, SJ

Br. Michael Koop, SJ, (g. 1958) yra kilęs iš Dorsteno (Šiaurės Reino Vestfalija). Yra dirbęs Vokietijos pasienio tarnyboje, baldžiumi, užsiėmė virtuvės ir elektrotechnikos prekyba. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. Dirbo Berlyno Jėzuitų forume ir Miuncheno šv. Mykolo parapijos centre. Nuo 2013 m. gyvena Berlyno Kladow Petro Favro namuose.

Naujienlaiškis