Martin Löwenstein, SJ

T. Martin Löwenstein, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1980 metais. Studijavo teologiją, filosofiją, politologiją ir ekonomiką. 1990 m. Frankfurte įšventintas į kunigus. Yra dirbęs: tikybos mokytoju Hamburgo šv. Ansgaro gimnazijoje, dėstytoju Acheno vyskupijos akademijoje, Sankt Georgeno aukštosios mokyklos administracijos vadovu, akademinėje sielovadoje Frankfurte ir Getingene. 2009–2017 m. Hamburgo „Mažojo Mišelio“ (Šv. Ansgaro) bažnyčios klebonas. Nuo 2017 m. Bonos Bad Godesbergo šv. Aloyzo kolegijos rektorius.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×