Markus Schmidt, SJ

T. Markus Schmidt, SJ, gimė 1967 m. Vienoje. Buvo Austrijos vyskupo augziliaro asmeninis sekretorius, vėliau asistentas teologijos klausimais Vienos arkivyskupijos tarnyboje, atsakingoje už pasaulėžiūros, sektų ir religinių bendruomenių klausimus. 1999 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Septynis mėnesius darbavosi „Arkos“ bendruomenės asistentu Ravensburge, 2001–2003 m. jėzuitų pašaukimų sielovadoje Lince. Studijavo ekumeninę teologiją Dubline, buvo Karintijos parapijos vikaras. Daugiau nei trejus metus darbavosi studentų sielovadoje Grace, vėliau persikėlė į Insbruką, nuo 2011 m. dėsto ekumeninę teologiją Insbruko universitete.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×