Markus Laier, SJ

T. Markus Laier, SJ, gimė 1934 m. Dielheime, netoli Heidelbergo. Drauge su septyniais broliais ir seserimis užaugo tikinčioje šeimoje. Būdamas 12 metų, mokėsi Šv. Blažiejaus internatinėje mokykloje Švarcvalde (Schwarzwald). 1953 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, trejus metus dirbo ugdytoju mokyklos internate. Baigęs studijas vėl dirbo 1967 m. Šv. Blažiejaus kolegijoje tikybos, matematikos ir kūno kultūros mokytoju. Nuo 1986 m. palydi rekolekcijose, moko ritmo ir kvėpavimo (eutonija pagal Scharing metodiką). Persikėlė į naujokyną Niurnberge. 1996–1999 m. Boromiejaus kunigų seminarijos (Collegium Borromaeum) dvasios tėvas Freiburge. Po to vėl persikėlė į St. Blazieną, vedė rekolekcijas. 2009–2018 m. jėzuitų senjorų bendruomenės vyresnysis ir St. Katharina Labouré globos namų kapelionas Unterhachinge. Nuo 2018 m. gyvena Ruperto Mayerio bendruomenėje Miunchene.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×