Ludger Hillebrand, SJ

T. Ludger Hillebrand, SJ, prieš 1999 m. įstodamas į Jėzaus Draugiją, buvo kunigu Paderborno arkivyskupijoje. Dirbo Getingeno akademinėje sielovadoje, pabėgėlių ir migrantų sielovadoje Berlyne. Nuo 2016 m. gyvena ir dirba Eseno Abunos Franso namuose.

Naujienlaiškis