Julius Oswald, SJ

T. Julius Oswald, SJ, gimė 1943 m. tuometinėje Jugoslavijoje. 1967 m. baigęs mokyklą įstojo į Jėzaus Draugiją. 1975 m. gavęs kunigystės šventimus apsigynė filosofijos disertaciją, Bavarijos bibliotekininkų mokykloje baigė bibliotekininkystės studijas. Bibliotekos direktorius ir dėstytojas Miuncheno aukštojoje filosofijos mokykloje. Įkūrė asociaciją „Jesuitica e.V.“, skirtą Jėzaus Draugijos istorijos tyrimams, taip pat vienas iš „Jesuitica e.V.“ leidinių leidėjų. Jubiliejiniai leidiniai buvo skirti jėzuitams Petrui Kanizijui, Pranciškui Ksaverui ir Filipui Jeningenui, išleistas straipsnių ciklas apie jėzuitų istoriją Bavarijoje, aukštąją filosofijos mokyklą bei buvusią jėzuitų kolegiją, dabartinę Wilhelmo gimnaziją Miunchene. 1997–2019 m. „Jesuitica e.V.“ asociacijos pirmininkas, nuo 2019 m. garbės pirmininkas. Šalia savo mokslinės veiklos jis vedė susikaupimo dienas, palydėjo rekolekcijose ir padėjo parapijų sielovadoje, šiuo metu – Garchinge, netoli Miuncheno. Nuo 2010 m. gyvena Miunchene, šiuo metu Ruperto Mayerio bendruomenėje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×