Josef Thorer, SJ

T. Josef Thorer, SJ, gimė 1948 m. Karintijoje (Kärnten), 1970 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Jis daugiausia darbavosi ugdymo srityse: naujokų vadovo socijus (asistentas) Niurnberge, socijus ir naujokų vadovas Insbruke, vėliau studijų prefektas, rektorius ir – šiuo metu – dvasios tėvas Collegium Canisianum. Taip pat yra Insbruko vyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas. 2003–2009 m. Insbruko jėzuitų kolegijos rektorius. Jo veiklos sritys yra palydėjimas per rekolekcijas ir asmeninis dvasinis palydėjimas.

Naujienlaiškis