Josef Thorer, SJ

T. Josef Thorer, SJ, gimė 1948 m. Karintijoje (Kärnten), 1970 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Jis daugiausia darbavosi ugdymo srityse: naujokų vadovo socijus (asistentas) Niurnberge, socijus ir naujokų vadovas Insbruke, vėliau studijų prefektas, rektorius ir – šiuo metu – dvasios tėvas Collegium Canisianum. Taip pat yra Insbruko vyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas. 2003–2009 m. Insbruko jėzuitų kolegijos rektorius. Jo veiklos sritys yra palydėjimas per rekolekcijas ir asmeninis dvasinis palydėjimas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×