Jan Korditschke, SJ

T. Jan Korditschke, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2008 metais. Studijavo filosofiją, teologiją ir dvasingumą Frankfurte, Miunchene, Notre Dame (JAV) ir Madride, dirbo parapijos sielovadoje, su pabėgėliais ir teologijos referentu. Nuo 2016 m. vadovauja Berlyno arkivyskupijos Informaciniam katalikų tikėjimo klausimų centrui.

Naujienlaiškis