Jan Korditschke, SJ

T. Jan Korditschke, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2008 metais. Studijavo filosofiją, teologiją ir dvasingumą Frankfurte, Miunchene, Notre Dame (JAV) ir Madride, dirbo parapijos sielovadoje, su pabėgėliais ir teologijos referentu. 2016–2021 m. vadovavo Berlyno arkivyskupijos Informaciniam katalikų tikėjimo klausimų centrui. Šiuo metu gyvena ir darbuojasi Drezdeno HohenEicheno rekolekcijų namuose. Be to, nuo 2024 m. yra pabėgėlių kapelionas Berlyno arkivyskupijoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×