Hieronymus Messmer, SJ

T. Hieronymus Messmer, SJ, yra kilęs iš Pavolgio vokiečių šeimos, kuri per Stalino diktatūrą buvo deportuota į Kazachstaną. Kiti du broliai taip pat yra jėzuitai. Hieronymus Messmer įstojo į Jėzaus Draugiją 1978 m. 1988 m. Rygoje įšventintas į kunigus, ten praleido pirmuosius kunigystės metus. 1989–1995 m. klebonas Dušanbėje (Tadžikistanas), per pilietinį karą išgabeno iš šalies ir taip išgelbėjo daugybę šeimų, moterų ir vaikų. Nuo 1995 m. gyveno Hofe, darbavosi ligonių sielovadoje Wittene. Nuo 1998 m. darbavosi parapijoje ir ligonių sielovadoje Hofe. Nuo 2022 m. operarius Ruperto Mayerio bendruomenėje Miunchene. Nuo 2023 m. padeda sielovadoje Šv. Juozapo globos namuose Miunchene (Münchenstift – Haus St. Josef).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×